Fii parte din echipa Oradea Heritage! Angajam 3 Funcționari Administrativi pentru două dintre cele mai vizitate obiective turistice ale orașului: Turnul Primăriei Oradea și Sinagoga Neologă Sion.

Concursul are două etape:
1. Depunerea şi selecţia dosarelor.
2. Proba de interviu.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

25.01.2019, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
28.01.2019 – proba interviu;
29.01.2019, ora 14.00 – afişarea rezultatelor finale.

Condiţii de participare

 • absolvent de studii medii sau superioare;
 • cunoştinţe minime de comunicare în limba engleză și/sau maghiară;
 • cunoştinţe operare PC;
 • manifestarea unei conduite profesionale în relaţia cu toate persoanele cu care intră în contact.

Atribuţiile postului:

 • eliberarea și gestiunea biletelor de intrare în obiectivele turistice;
 • întocmirea facturilor/chitanţelor pentru evenimente sau alte servicii, după caz;
 • întocmirea proceselor-verbale de predare monetar, la sfârşitul fiecărei zile;
 • evidenţa suvenirurilor aflate în gestiune;
 • gestionarea numerarului din obiectiv;
 • disponibilitate conform programului de lucru şi pentru participare la             evenimente;
 • abordarea unei vestimentaţii decente şi acceptarea codului de conduită pentru obiectiv;
 • programul de lucru, după caz, se prelungeşte pentru evenimente:
  Luni – închis;
  Marți – Duminică 12.00 – 19.00 (aprilie – octombrie);
  10.00 – 17.00 (noiembrie – martie).

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată instituţiei organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cel mai târziu până la data angajării;
 • curriculum vitae, model european;
 • dosar plic.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor va participa la proba de interviu. Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Fundaţiei de Protejare a
Monumentelor Istorice din judeţul Bihor, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, cam. 35 (intrarea la Turnul Primăriei Oradea) între orele 10.00 – 12.00, până la data de 25.01.2019.

Pentru informatii suplimentare ne puteți contacta la telefon 0731 -212 284, persoana de contact Matei Camelia.