CASA INSTITUTULUI
DE CREDIT FUNCIAR SIBIU

Construită la comanda Institutului de Credit Funciar Sibiu