Concert coral în cadrul Festivalului Internațional „Vox Domini”

 Facultatea de Arte a Universității din Oradea, Departamentul Muzică, vă invită la un concert coral de muzică sacră, organizat în cadrul Festivalului Internațional „Vox Domini”, aflat la cea de-a VII-a ediție, care va avea loc la Sinagoga Neologă Sion (str. Independenței, nr. 22), duminică, 9 Iulie 2019, de la ora 18:00.

Concertul se înscrie în rândul manifestărilor culturale artistice organizate în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Sacră „Vox Domini”, organizat de Facultatea de Arte a Universității din Oradea, Departamentul Muzică. Festivalul, aflat la ediția cu numărul VII, aduce în fața publicului meloman o serie de concerte de muzică sacră, în care studenți, absolvenți, soliști consacrați, dar și formațiuni corale și instrumentale, redau bogatul repertoriu muzical sacru, din toate perioadele muzicale, dorind să evoce spiritualitatea universală transpusă în muzică și să sensibilizeze publicul iubitor al acestui gen.

Concertul va cuprinde prelucrări de factură sacră din repertoriul coral național (C. Porumbescu, M. Cuteanu, Gh. P. Brănești, Gh. Cucu, F. Hubic, T. Jarda) și din cel internațional (O. Gjeilo, A. Lotti, S. Rahmaninov, G. P. da Palestrina, C. Monteverdi), în interpretarea Corului Facultății de Arte, Departamentul Muzică și a Corului de Cameră „Voces” Oradea, ambele dirijate de lect. univ. dr. Carmen Rus, cadru didactic în cadrul Facultății de Arte din Oradea. Cele două formațiuni corale își propun să creeze un ambient muzical deosebit, prin caracterul deosebit al prelucrărilor alese și prin sensibilitatea interpretării.

Corul Facultății de Arte, Departamentul Muzică, funcționează în cadrul Universității din Oradea, fiind prezent la numeroase manifestări cultural-artistice, atât din universitate, cât și din viața culturală orădeană, cuprinzând studenți ai facultății.

Corul de Cameră „Voces” Oradea, membru al Asociației Naționale Corale din România (ANCR), este un cor mixt, reunind iubitori de muzică de toate vârstele și profesiile, mânați de dorința de a cultiva cântul coral românesc și universal cu grijă permanentă pentru expresivitate, calitatea emisiei vocale, suplețe și rafinament muzical, respectând, desigur, cu strictețe, partiturile. Acesta a reușit să se afirme pe plan local, fiind unul dintre cele mai apreciate coruri din Oradea, ajungând ca numele acestui cor să fie mereu asociat cu profesionalism și finețe muzicală, fiindu-i recunoscută activitatea și meritele de către lumea culturală a urbei orădene.

De asemenea, s-a remarcat pe plan național și internațional, adunând în palmares o serie de premii: Medalia de Argint (Locul II) la Festivalul Coral Internațional de Advent și Crăciun „Petr Eben”, ediția a XXVII-a, Praga, Cehia, 2017; Premiul I la ediția din 2015 și 2016 a Festivalului Național Coral de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu!” de la Orăștie; Premiul al III-lea la Festival Internațional de Muzică Corală „Liviu Borlan” din Baia Mare, 2013; nominalizat ca Promotor al culturii și artei, la Gala Comunității Bihorene, organizată de Fundația Comunitară Oradea, atât în anul 2017, cât și în anul 2018. Cu un repertoriu bogat, cuprinzând prelucări românești și universale de facturi diferite, acoperind aproape toate genurile și perioadele muzicale, Corul de Cameră „Voces” Oradea tinde spre o continuă perfecționare și o activitate cât mai bogată și rodnică în slujba frumosului și a muzicii.

Localizare: Piața Unirii Oradea

Data: 15-16 iunie 2019

Oradea celebrează anual patrimoniul Art Nouveau printr-un eveniment inedit organizat de Primăria Municipiului Oradea, în cadrul proiectului “Protejarea și promovarea sustenabilă a moștenirii Art Nouveau în Regiunea Dunării – acronim Art Nouveau”, finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională Dunărea.

Proiectul a fost inițiat de către Municipiul Oradea fiind dezvoltat în cadrul unui parteneriat format din 10 organizații din 7 țări europene și constă dintr-o gamă variată de activități specifice care converg obiectivului exprimat .

În cadrul proiectului, partenerii vor organiza o serie de evenimente menite să celebreze Ziua Mondială Art Nouveau, o inițiativă la nivel european menită să promoveze valorile, importanța și frumusețea creațiilor realizate în stil Art Nouveau.

În conformitate cu abordarea de la nivelul parteneriatului, Primăria Municipiului Oradea s-a aliniat temei europene a anului 2019, ”Staircases” (scări interioare),  dar adaptată specificului local. Conceptul derivă din trăsăturile specifice curentului Art Nouveau, care se remarcă prin prelucrarea unor teme inspirate de mediul natural, în special de floră și faună. ”Forme și simboluri ornamentale Art Nouveau în Oradea. Balustrade, uși și ferestre” reprezintă tema aleasă pentru programul ce se va desfășura în Oradea, în perioada 15-16 iunie 2019.

În cadrul evenimentului vizitatorii se vor putea bucura de tururi ghidate gratuite si de un spectacol de lumini, sunet și acrobații pe clădiri ce vor anima programul evenimentului din acest an.

Vezi programul aici!

După un important succes în Letonia, Polonia și Lituania, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural  găzduiește expoziția ”Salvador Dalí, Marc Chagall și Giorgio de Chirico: Teme biblice. Grafică și Obiect.”91 de lucrări de grafică (litografie, serigrafie, în ediții numerotate), tapiserie și obiect (bijuterie, medalioane, medalii), în serii numerotate și autentificate, care evocă preocuparea artiștilor pentru temele biblice, interpretate în cheie, suprarealist, la începutul secolul XX.

Lucrările vor putea fi admirate începând din 23 octombrie 2018, până în 30 ianuarie 2019. Expoziția ajunge la Oradea datorită parteneriatul încheiat între Colecția privată Kesauri și instituția muzeală.

Cele 91 de lucrări cuprind 7 secțiuni tematice:

  1. Salvador Dalí – “Paternoster”
  2. Salvador Dalí – MeDalíoane din seria: Twelve Tribes of Israel;
  3. Salvador Dalí – Serii de MeDalí: The Ten Commandments;
  4. Salvador Dalí – Serii de MeDalí: The Seven Days of Creation;
  5. Alte lucrări religioase de Salvador Dalí
  6. Marc Chagall – Seria: Cele 12 triburi ale Israelului;
  7. Giorgio de Chirico – Seria: Apocalipsa lui Ioan.

O constantă între preocupările spirituale ale celor trei artiști, temele biblice și-au găsit expresia în varii forme ale creației lor, de la marile capodopere, până la exercițiile din registrul decorativ.

Colecția prezentă reflectă, într-o gamă largă, manifestări ale acestui traseu creator. Lucrările expuse stau mărturie pentru fiorul spiritual ce traversează limbajul modern al artei, animându-l, din interior, cu o forță de expresie ce continuă, și azi, să vorbească privitorului.

=============================

Marc Chagall: Serie de 12 litografii – «Cele 12 triburi ale Israelului»

Marc Chagall (1887 – 1985) a prezentat în mod original numeroase teme biblice care reflectă moștenirea sa evreiască. Lucrările sale au legături cu diverse curente ale artei moderne și conțin numeroase referiri la copilăria sa, transmițând bucurie și optimism prin utilizarea de culori puternice și strălucitoare.

Contextul simbolic al seriei «Cele 12 triburi ale Israelului».

Cele 12 triburi sunt urmașii celor 12 fii ai Patriarhului Iacob (devenit ulterior Israel). Conform Sfintei Scripturi, ei au format poporul lui Israel.

Conform Bibliei, fiecare trib a avut propriul steag și propria emblemă.

Despre fundalul steagului s-a spus că a avut la bază culoarea corespunzătoare a pietrei prețioase de pe pieptarul Marelui Preot din Cartea Exodului 28:15. Emblemele triburilor s-au bazat mai ales pe binecuvântările lui Iacob adresate fiilor săi (Geneza 49) și pe binecuvântările lui Moise către triburi (Deuteronomul 33).

Marc Chagall, Cele 12 machete ale Vitraliilor Ferestrelor pentru Ierusalim

Litografiile Ferestrele Ierusalimului sunt printre cele mai importante lucrări din opera lui Chagall. În această serie de litografii se cristalizează ani mulți de muncă, ele prezentând pasiunea lui Chagall pentru narativa religioasă și atracția inevitabilă simțită de toată lumea pentru interpretară feerică dată de artist acesteia.

    
“Tot timpul cât am lucrat am simțit că tatăl meu și mama mea mă priveau peste umăr ..
.”

Marc Chagall

Pentru fiecare din Cele 12 Triburi ale Israelului a fost creat un model diferit. Modele au fost transferate pe pietrele litografice de către Charles Sorlier, sub îndrumarea lui Marc Chagall.

Ferestrele lui Chagal sunt populate cu figuri de animale care plutesc, pești, flori și numeroase simboluri evreiești. Pentru a înțelege în totalitate semnificația Ferestrelor, acestea trebuie privite ținând cont de sensul profund de identificare al lui Chagall cu toată istoria evreilor, cu tragediile și victoriile sale, precum și trecutul său personal în cartierul evreiesc din Vitebsk, unde s-a născut și a petrecut prima parte a vieții sale.

Salvador Dalí : “Paternoster”.

Salvador Dalí (1904 – 1989) a interpretat teme religioase tradiționale într-un fel care exprimă atât relitatea contemporană, cât și misterul esențial al credinței catolice.

“Acum noua eră a picturii mistice începe cu mine.”

Dalí, Proclamația mistică (1951).

 “Paternoster”.

Flacăra talentului incontestabil al lui Dalí a ars odinioară nestăvilit, dar aici radiază în vatra tradiției creștine. „Paternoster” este o colecție de scene religioase și alte simboluri cu semnificații personale pentru Dalí, pe care le-a repetat des în lucrările sale. Modul în care Dalí dezvăluie golul dintre realitate și iluzie, a influențat modurile de exprimare ale artiștilor moderni. Dincolo de dezvoltarea propriului limbaj simbolic, DalÍ a elaborat o moDalítate de prezentare a minții interne. El este considerat unul dintre cei mai importanți suprarealiști a artei moderne.

Giorgio De Chirico : Portfoliul “Apocalipsa lui Ioan”.

Giorgio De Chirico (1888 – 1978) are curajul să privească la viziunea lui Ioan cu ochii unui copil, care se bazează în totalitate pe bunătatea Tatălui și a Fiului, pe gingășia nopții din Betleem. Și aici imaginea este o libertate sacră copleșitoare: este speranță și joc împreună, liturghie și scenă. Totul este acceptat și imaginat, cu excepția fricii și ororii abisului. Nu există lipsă de respect, doar conștientizarea iertării.

În acea casă mare și bizară care este Apocalipsa […] mă plimb intrigat și bucuros, ca un copil printre jucăriile sale, în seara Crăciunului …”

Giorgio de Chirico.

Temele religioase în opera lui de Chirico sunt dezvoltate în anii 40, începând cu gravuri pentru Apocalipsă.

 “Apocalipsa lui Ioan”.

Paginile fantastice ale epistolelor Ioanite, locuite de monștri și dragoni, sunt prezentate de Chirico cu imagini ale căror puritate și desăvârșire sunt aproape de viziunea unui copil: enigmatice, foarte simple și complexe în același timp în privința simbolismului filozofic și religios. Această combinație este percepția neobișnuită a lumii pe care ne-o oferă unul din cei mai de seamă artiști ai epocii noastre – de Chirico, simbolist și metafizician, hrănit de la rădăcinile eternului copac verde al artei clasice.

=============================

Adresa:

Str. Emanuil Gojdu, nr.39-41

Durata:

23 octombrie 2018 – 30 ianuarie 2019

Bilete

– Adulți : 20 Lei;

– Copii între 7 – 14 ani: 10 Lei;

– Grupuri școlare : peste 15 copii – 10 Lei;

– Copii sub 7 ani : gratuit.

Bienala Națională de Arhitectură, ediția a XIII-a, 2018.

Actuala ediție cuprinde câteva premiere importante: un număr record de proiecte înscrise în concurs, un număr sporit de secțiuni (de la 6 câte aveau edițiile anterioare, la 11) și o extindere teritorială a manifestărilor, din București în alte 6 orașe din țară, unde proiectele de arhitectură au prins viață într-un mod exemplar. Oradea se află pe această listă a orașelor Bienalei și va găzdui secțiunea de Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite orașului, precum și o serie de evenimente de excepție, pe care le puteți afla din comunicatul de presă atașat.
În plus, la Oradea va fi prezent un invitat cu totul special, arh. Werner Desimplaere, autor al grandiosului proiect de restaurare a orașului Bruges, devenit astfel, cel mai vizitat oraș medieval din lume. Această personalitate a arhitecturii internaționale este iremediabil îndrăgostită de Transilvania, deține chiar o casa de vacanță la Viscri și are proiecte finalizate sau în derulare în țara noastră. În cadrul evenimentelor de la Oradea, el va susține o conferință in data de 17.10. 2018, la Sinagoga Neologă Sion.

Programul complet Oradea:

17 octombrie, orele 16.00-18.00, Sinagoga Neologa Sion
Conferința arh. Urb. Werner DESIMPELAERE ”Strategia de reabilitare a centrului istoric Bruge” povestită de arhitectul care a salvat un oraș și l-a transformat în cel mai vizitat centru medieval european;
Prezentarea nominalizaților – arh. Doina Bubulete, președintele juriului secțiunii ”Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților”;
Gala de Premiere a secțiunii ”Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților”.

17 octombrie, orele 19.00-21.00, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural
Prezentarea nominalizaților – arh. Andrei Luncan, președintele juriului secțiunii ”Spațiul Public Incluziv”;
Gala de Premiere a secțiunii ”Spațiul Public Incluziv”.

18 octombrie, ora 9.00-13.00
Masa rotundă ”Vă place Spațiul Public?”, moderator arh. Gabriel Pascariu și arh. Adrian Crăciunescu.

Expoziție publică Oradea- 17-29 octombrie 2018 Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural
Expoziția de proiecte participante la secțiunile ”Restaurare. Consolidare. Clădiri Restituite Comunităților” și ”Spațiul Public Incluziv”.

Mai multe informații despre bienală găsiți pe www.uar-bna.ro

 

Luna septembrie aduce pentru voi o sâmbătă cu vizită de seară în Turnul Primăriei, 29 septembrie. Pentru ca serile de septembrie sunt mai răcoroase, dar apusurile mai frumoase, am modificat orele de program: 12:00 – 22:00.
Te asteptăm in turn!

Tariful de vizitare:
5 lei / persoană – cetăţeni români şi/sau străini;
3 lei / persoană – elevi, studenţi, pensionari, persoane cu handicap, grupuri organizate mai mari de 10 persoane.
gratuit – pentru copiii cu vârste de până la 7 ani.

”Erau tineri și priveau cu speranţă şi încredere spre viitor. Anii de copilărie, adolescența și-au petrecut în orașul lor natal îndrăgit, Wrocław, care pe atunci adăpostea cea de-a treia mare comunitate evreiască din Germania.” 14 povești cutremurătoare relatate într-un documentar de 108 minute, regizat de Karin Kaper și Dirk Szuszies –  „Suntem evrei din Wrocław”

Vă invităm să vizionați filmul documentar „Suntem evrei din Wrocław” și să vă întâlniți cu regizorii lui, Karin Kaper și Dirk Szuszies.
Sâmbătă, 29 septembrie 2018, ora 20.30.
Subtitrat în limba engleză.
Intrarea este liberă.

Eveniment organizat de regizorii (Karin Kaper și Dirk Szuszies), respectiv de Colectivul de Limbă şi Literatură Germană (Departamentul de Limbă și Literatură) al Universității Creștine Partium, în parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Oradea și Primăria Municipiului Oradea prin Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor (Oradea Heritage).

Panoramă nocturnă din Turnul Primăriei Oradea!

Atunci când se lasă seara, orașul prinde viața prin luminile palatelor, vino să vezi cea mai frumoasă panoramă de seară din Turnul Primăriei!

Turnul Primăriei Oradea poate fi vizitat o dată pe lună și la miez de noapte.  Vezi aici datele:  Turnul Primăriei Oradea.

Tariful de vizitare:
5 lei / persoană – cetăţeni români şi/sau străini;
3 lei / persoană – elevi, studenţi, pensionari, persoane cu handicap, grupuri organizate mai mari de 10 persoane.
gratuit – pentru copiii cu vârste de până la 7 ani.