Cheltuieli
Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judetul Bihor