Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Oradea Heritage), entitate ce administrează obiectivul turistic “Templul Francmasoneriei”, aflat în Oradea pe str. Calea Armatei Române nr. 4, a organizat prima ediție a conferinței “Francmasoneria orădeană în context internațional” moderată de către domnul doctor în istorie Virgil Ștefan Nițulescu.

Conferința “Francmasoneria orădeană în context internațional” a avut loc la Templul Francmasoneriei din strada Armatei Române nr. 4, în data de 2 februarie 2022, dată la care se aniversează 120 de ani de la deschiderea oficială a Lojii Masonice din Oradea.

Programul Conferinţei a cuprins prelegeri din partea invitaţilor astfel:

Prof. univ. dr. Virgil Ştefan NIŢULESCU – moderator

Notă biografică:

 • Doctor în istorie al Universității „Lucian Blaga‟.
 • Secretar de stat în Ministerul Culturii (2005 – 2006), fost vicepreședinte al Adunării Generale a Statelor Părți la Convenția UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (2006 – 2007)
 • Manager la Muzeul Național al Țăranului Român și redactor șef la Revista muzeelor, membru în Comisia Națională Română pentru UNESCO, membru în Consiliul Științific al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel‟, membru al Consiliului de Administrație al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, profesor asociat la Universitatea din București. Activ în diverse alte organizații neguvernamentale, naționale și internaționale.
 • Autor al unor articole despre istoria masoneriei, publicate în volumul Masoneria în Transilvania, coordonat de Tudor Sălăgean și Marius Eppel (mai multe ediții) și în revista Forum Masonic.

Prof. univ. dr. Vasile Zecheru – intervenție ZOOM

Titlul comunicării:

Dubla patentă germană din anul 1749 şi importanţa acestui act pentru francmasoneria din Transilvania

Notă biografică:

 • doctor în economie, specialitatea management, cadru didactic universitar, autor a numeroase lucrări de specialitate, între care: Management în cultură (2001), Auditarea sistemului de management (2016);
 • autor de literatură ezoterico-sapienţială; principalele lucrări la care a contribuit cu articole fiind, concomitent, şi coordonator al acestora sunt: Recitindu-l pe Guénon (2011), Guénon, criza şi domnia cantităţii (2013) Guénon şi Tradiţia finală (2015),
 • autor al cărţii Calea regală şi cele 33 de trepte ale desăvârşirii (ed. Herald, 2021) şi colaborator cu articole despre ezoterism la revistele Tribuna – Cluj, Gnosis – Sibiu şi Trivium – Iaşi;
 • de aproape trei decenii, este preocupat de cunoaşterea Sinelui şi de dimensiunea inițiatică a acestui proces.

Rezumatul comunicării:

La 30 iulie 1749, Loja scoţiană l’Union (Uniunea) şi Loja Des Trois Globes (Cele Trei Globuri) de la orientul Berlin au emis o dublă patentă în favoarea nobilului transilvan Martin Gottlob von Seulen, originar din Braşov, pentru ai servi acestuia ca temei și împuternicire privind înfiinţarea Lojei obişnuite Zu den drei Säulen (La cele Trei Coloane) şi a Lojei scoţiene Zu den vier Monden (La cele patru Luni). Descoperit recent în arhive, acest act are o însemnătate deosebită nu doar prentru spaţiul ardelean ci şi pentru Ungaria şi provinciile româneşti situate dincolo de Carpaţi.

          În ceea ce priveşte Loja ordinară, Zu den drei Säulen, situaţia poate fi catalogată ca fiind una firească, obişnuită, pentru acele timpuri, chiar dacă faptul în sine reprezintă o primă atestare documentară a întroducerii masoneriei în Transilvania. Cât priveşte, însă, Loja scoţiană Zu den vier Monden, este necesară o receptare mai aplicată a informaţiei şi un comentariu calificat care să poziţioneze corect evenimentul respectiv în context socio-istoric european.

          Scoţianismul nu era un sistem consolidat la mijloc de secol XVIII. De aceea, înfiinţarea unui atelier care să funcţioneze ca lojă de perfecţie în interiorul arcului carpatic vorbeşte de la sine despre importanţa pe care Berlinul o acorda acestui teritoriu, despre intenţiile socio-politice dar şi despre calitatea nobilimii transilvane care, iată, se arată a fi perfect compatibilă cu tendinţele de avandgardă ale perioadei respective.

Dr. Tudor Sălăgean

Titlul comunicării:

„Francmasoneria. Patrimoniu și istorie”

Notă biografică:

 • Cercetări asupra patrimoniului francmasonic din muzeele din România, istoriei francmasoneriei din România, istoriei societăților secrete.
 • Volume coordonate: Masoneria în Transilvania (cu Marius Eppel), 3 ediții: 2007, 2009, 2010; Francmasoni și patrioți. Francmasoneria, idealul național și realizarea Marii Uniri (cu Mircea Alexandru Birț), 2020.
 • Lucrări publicate: Un francmason transilvănean în Rusia: Johann Georg Schwarz, în Trivium, 2/2018; Gabriel Bethlen, Transilvania și mitul rozicrucian, în Bethlen Erdelye, Erdely Bethlene, Cluj, 2014; Cultură, politică şi francmasonerie în România interbelică. Istoria francmasoneriei româneşti în viziunea filologului ieşean Giorge Pascu, in Ovidiu Pecican (ed.), România interbelică. Istorie şi istoriografie, Cluj-Napoca, 2010; Repere pentru o istorie a francmasoneriei în Transilvania în epoca modernă, in Ţara Bârsei, 9, 2010; Ordinul Dragonului şi simbolistica lui Ouroboros în istoria Transilvaniei, inTrivium, 4/ 2010.

Rezumatul comunicării:

Recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului francmasonic din România are o importanță crucială pentru readucerea acestui capitol fascinant al istoriei noastre la dimensiunile sale umane. Atât restaurarea și deschiderea pentru public a patrimoniului construit, cât și cercetarea și punerea în valoare a colecțiilor muzeale ne oferă repere tangibile și concrete ale cotidianului francmasonic de altă dată, introducându-ne în realitatea materială a unei fraternități care, dincolo de orice controverse, și-a adus propria contribuție la crearea lumii moderne.   

Prof. dr. Gheorghe Bichicean

Titlul comunicării:

Victor G. Cădere, francmason și om politic. Profesor și Decan al Facultății de drept din Oradea (1926-1934)

Notă biografică:

 • N. 16 noiembrie 1951, în Sibiu. Studii: Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza (1970),
 • Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie Sibiu (1973),
 • Facultatea de drept economic-administrativ, Sibiu (1986), Facultatea de Istorie a Universității din București (1992),
 • Doctor în istorie (1997) la Universitatea din București.
 • Distins cu premiul „Constantin Giurescu” al Fundației Culturale Magazin Istoric (1999). Rector al Universității Româno-Germane Sibiu (2012-2016), în prezent pensionar.

Publicaţii:

 1. Sarajevo 1914, ultimul vals. O teorie a conspirației masonice, Editura Armanis, Sibiu, 2021
 2. Francmasoneria în memoria istoriei, Editura Armanis, Sibiu, 2020
 3. Universalism Masonic și interese naționale (vol. 1-2), Editura Armanis, Sibiu, 2019
 4. Din Istoria Francmasoneriei. Bălcescu și societățile secrete, Editura Armanis, Sibiu, 2019
 5. Din Istoria Francmasoneriei. Dincolo de Poarta Templului, Editura Armanis, Sibiu, 2018
 6. Din Istoria Francmasoneriei. Alexandru Vaida Voevod, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Armanis, Sibiu, 2018
 7. Ziditori în Timp. O sută de Maeștri ai Artei Regale (coordonator volum), Editura RAO, București, 2018
 8. Din Istoria Francmasoneriei. Mihail Noradunghian (1873-1951), Editura Adalex, Sibiu 2018
 9. Din Istoria Francmasoneriei. Loja „St. Andreas zu den Drei Seeblättern” din Sibiu, Editura Adalex, Sibiu 2017
 10. Din istoria Francmasoneriei. Tudor, sub semnul Eteriei, Editura Adalex, Sibiu 2016 
 11. Din istoria Francmasoneriei. Masoneria română în perioada interbelică. Observationes criticae ad Ossian Lang, Editura Adalex, Sibiu 2016
 12. Din istoria Francmasoneriei. Horea: controverse și realitate, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Adalex, Sibiu, 2015

Articole și studii publicate, cu subiect masonic: peste 50, în revistele Transilvania (Sibiu), Gnosis (Sibiu), Historia (Tg. Mureș), Echerul și Compasul (Râmnicu Vâlcea), Trivium (Iași), etc.

Conferințe la simpozioane masonice naționale și internaționale: 70 în țară și 3 străinătate, Premiul „Olimpian Ungherea” al Marii Loji Naționale din România în domeniul istoriei în anii 6015, 6018 și 6019

Prelegeri online la „Internet Lodge” nr. 9659, Marea Lojă Unită a Angliei (30 august 2020 și 30 mai 2021).

Rezumatul comunicării:

„Victor G. Cădere, francmason și om politic. Profesor și Decan al Facultății de drept din Oradea (1926-1934)

Jurist, avocat, politician și diplomat de carieră, licențiat și doctor al Facultății de Drept din Iași, Victor Cădere, și-a continuat studiile la Paris, unde în 1924 devine Diplomat în Științe politice. A desfășurat o bogată activitate politică în România și în străinătate, fiind membru al delegației României la Conferința de Pace de la Paris (1919 -1920). A avut o prestigioasă carieră didactică universitară, fiind profesor agregat, profesor titular și decan al Facultății de Drept din Oradea. La 27 iunie 1930 a înaintat regelui Carol al II-lea un raport în care îl ruga să binevoiască „a patrona” serbările ce vor avea loc la începutul noului an universitar (1930-1931) „cu prilejul împlinirei a 150 ani dela înființare”. A fost francmason, inițiat în anul 1923 în Loja pariziană Ernest Renan, alături de Alexandru Vaida Voevod, Traian Vuia, Caius Brediceanu, Mihai Șerban, Voicu Nițescu, Ion Lugoșianu etc., întărind numărul delegațiilor români la Paris care au fost inițiați în Francmasonerie pentru a susține și în acest fel interesele României. Vor fi prezentate fotocopii după toate documentele masonice ale lui Victor Cădere (inclusiv Jurământul masonic) existente în Arhiva Marelui Orient al Franței (Grand Orient de France).

Prof. univ. dr. Mihai D Drecin

Titlul comunicării:

”Octavian Goga fracmason?”

Notă biografică:

Profesor universitar, conducător de doctorat,specialist în istoria modernă și contemporană a României, în istoria financiar-bancară central-europenă. Autor și coautor a 10 cărț; 71 studii în volume colective, 96 studii în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Nu am preocupări speciale de cercetare în domeniul fracmasoneriei. Am depistat, în cercetările privind istoria modernă a Transilvaniei, oameni politici români care au fost fracmasoni.

Am evidențiat acest lucru, inclusiv în sesiuni științifice organizate de Loja fracmasonă din România (vezi:sesiunea din X 2018, Alba Iulia).

Rezumatul comunicării:

Este o comunicare completata cu noi documente de arhivă și interpretări, a celei prezentate în octombrie 2018 la Alba Iulia.

Căsătorit în 1906 cu Hortensia Cosma, fiica mai mare a bihoreanului Partenie Cosma, director-executiv al Băncii ”Albina” din Sibiu, în august 1910 face împreună cu soția, o excursie în vestul Europei.

În acest periplu ajunge și în Scoția unde, timp de șase săptămâni este oaspetele ziaristului Seaton Watson, cunoscut mason, militant pentru abolirea exploatării austro-maghiare asupra celorlalte națiuni din imperiul dualist, mai ales a românilor transilvăneni.

Lider al generației noului activism din PNR din Transilvania, va milita pentru unirea tuturor românilor într-un stat național, atât în România anilor 1915-1918, mai apoi la Paris în cadrul Consiliului Național al Unității Române.

O.Goga avea calitatea de fracmason chiar înaintea trecerii lui Alexandru Vaida Voevod și colaboraatorii, din rațiuni politice, la Fracmasonerie (primăvara 1919).

Înainte de 1914 el a fost ocrotit de masoneria maghiară, atâta timp cât lupta pentru libertăți în general, nu și pentru unirea Transilvaniei cu Regatul Român.

Ca om politic în perioada interbelică a intrat în ”adormire”, totuși valorificându-și atuurile politice din sfera fracmasoneriei în favoarea statului român.

Lector univ. dr. Bogdan Bucur

Titlul comunicării:

“Introducere în sociologia masonică: o analiză a rețelelor sociale dezvoltate de Jean Pangal în România Mare”

Notă biografică:

Lector universitar la Departamentul de Sociologie al Facultăţii de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA București).

În 2016, cartea Jean Pangal, documente inedite: 1932-1942: contribuții la analiza rețelelor sociale istorice – care a primit premiul Gheorghe Brătianu din partea Societății de Științe Istorice din România – readuce în atenția publicului francmasoneria interbelică. Volumul cuprinde aproape 500 de note informative inedite ale serviciilor secrete din România Mare, care-l vizează pe Jean Pangal, politician controversat și conducător al Ordinului Masonic Național.

Interesul științific pentru elita interbelică a fost continuat prin Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri (care a primit premiul Nicolae Iorga atât din partea revistei Magazin Istoric, în parteneriat cu Banca Națională a României, cât și din partea Societății de Științe Istorice din România) și prin Sociologia proastei guvernări în România interbelică (distinsă de Academia Română cu premiul Dimitrie Gusti).

Pentru Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri – devenită film documentar, dar și bestseller în România și Republica Moldova – Bogdan Bucur a primit, din partea Președintelui României, medalia aniversară Centenarul Marii Uniri.

Rezumatul comunicării:

În 2016, cartea Jean Pangal, documente inedite: 1932-1942: contribuții la analiza rețelelor sociale istorice a readus în atenția publicului personalitatea controversată a celui care a fost supranumit, în presa interbelică, Prințul Suveran al francmasoneriei române. Chiar dacă diplomatul (ambasador în Spania și Portugalia), politicianul (deputat și subsecretar de stat) și francmasonul (Mare Maestru al MLNR și Suveran Mare Comandor al RSAA) Jean Pangal este, încă, prea puțin cunoscut, astăzi, acesta a fost extrem de influent în perioada interbelică, mai cu seamă datorită contactelor sale personale pe care le-a dezvoltat cu întreaga elită politică, socială, economică și diplomatică a Românei, și chiar a Europei.

Demersul științific pe care l-am operaționalizat în volumul Jean Pangal, documente inedite: 1932-1942: contribuții la analiza rețelelor sociale istorice a însemnat aplicarea analizei rețelelor sociale personale – de factură masonică, în cazul de față – la nivelul arhivelor de date istorice. Pentru prima dată, la nivelul comunității științifice din România, am analizat legăturile sociale (diplomatice, masonice și politice) ale unui celebru personaj istoric – Jean Pangal –, folosind date relaționale culese din documentele sociale (elaborate de serviciile secrete interbelice).

Așadar, interacțiunile sociale ale lui Jean Pangal sunt modelate și interpretate dintr-o perspectivă formalizată, de analiză a rețelelor sociale istorice. Sursa documentară o reprezintă cele 474 de note informative, întocmite de Serviciul Secret de Informații al Armatei Române și de Poliția de Siguranță a Ministerului de Interne, care vizau activitatea politică, diplomatică și masonică, desfășurată de Jean Pangal, între 1932-1942. Avem acces, astfel, la o adevărată fresca socială și politică a României Mari.

dr. Dacian Palladi

Titlul comunicării:

“Managementul orgoliilor”

Notă biografică:

 • de profesie jurist, cu specializări și experiență în managementul general al organizațiilor, managementul schimbării, marketing și psihologia consumatorilor
 • membru al Consiliului Școlii Doctorale de Sociologie, din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea din Oradea
 • autor și prezentator al mai multor lucrări scrise, și speaker în diferite conferințe pe tema francmasoneriei. Dintre acestea amintesc: Istoria francmasoneriei orădene; Începuturi – drumul ucenicului mason; La ceas aniversar; Despre ziduri și oameni; Dragostea; Ce se întâmplă cu mine; “Historia magistra vitae est”; Cabala – esențe; Despre esențial; Teoria managementului terorii.
 • fondator al Triunghiului Masonic “Țara Crișurilor”, și apoi a Lojii cu aceiași denumire din Oradea (structura MLNR)
 • onorat cu medalia și diploma “Ordinul Meritul Masonic” din partea MLNR

Rezumatul comunicării:

Nu știm exact ce este, dar în fiecare zi a vieții fiecăruia dintre noi (a celor ce suntem, dar și a celor care-au fost) am luat, au luat, și vom lua câte zile om avea, decizii (mai mult sau mai puțin importante) sub influența și acțiunea sa.

Dacă ”se întâlnește” cu ”altul” pot să iasă scântei, care în nu puține situații pot aprinde ”incendii” sau ”focuri de artificii” între purtătorii lor.

Necunoscutul, tainicul, și atât de pretențiosul ”personaj” despre care fac vorbire, nu este nimeni altul decât – ORGOLIUL.

Despre ce este, despre cum și când acționează orgoliul în viața individuală a omului, în viața socială construită de acesta (inclusiv a viața masoneriei), voi vorbi în prezentarea mea, cu referire și trimitere la trecutul, actualitatea și posibilul viitor al masoneriei orădene în special, și a celei universale, în general.

Auditoriul invitat la această conferinţă face parte din mai multe domenii, instituţii publice din ţară şi locale, instituţii de învăţământ universitar, mediul de afaceri, instituţii muzeale și reprezentanţi din partea unor ONG-uri culturale.

Numărul participanţilor a fost limitat la spaţiul în care s-a desfăşurat conferinţa fiind respectate măsurile sanitare impuse de pandemie.