Raportul de activitate al Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor pe anul 2021