SINAGOGA MARE ORTODOXĂ
de la Oradea

Una dintre cele mai decorate sinagogi.