Posts

Sinagoga Sion este primul lăcaș de cult construit în Oradea în stilul eclectic. Înainte de aceasta, comunitatea evreilor din Oradea a mai construit două sinagogi în Velența. Prima datează din 1803, iar a doua din 1851, și au fost situate pe locul actualei aripi noi a Maternității.
În 1870, comunitatea evreilor din Oradea s-a scindat în două: comunitatea ortodoxă și cea congresistă, denumită mai târziu neologă.

În 9 aprilie 1877 a fost pusă piatra de temelie, iar în 24 septembrie 1878 a fost inaugurată. Proiectul a fost elaborat de Busch Dávid, arhitect şef al oraşului Oradea şi membru al comunităţii evreieşti. Construcţia impozantei clădiri cu 1000 de locuri a fost încredinţată lui Rimanóczy Kálmán senior, nume consacrat al arhitecturii orădene, maestru al stilului eclectic.

Cel mai spectaculos efect a fost creat pe faţada sudică, reprezentativă prin vizibilitatea ei stradală, unde un rezalit central ritmat de patru pilaştri creează un efect plastic monumental al faţadei. Ea este decorată cu cinci ferestre foarte ample, toate încheiate în partea superioară printr-o dantelărie de rozase decorative din lemn cu motive orientalizante cu traseu octogonal. Aceste motive de inspiraţie orientală sunt preponderente atât la exterior, cât şi la interior.

La exterior, volumul compact de plan central evocă într-o viziune esenţializată arhitectura Domului Stâncii de pe Muntele Templului, cel ce adăposteşte, în credinţa ebraică, piatra de întemeiere a lumii. Piatra sacră marchează locul unde s-a săvârşit, prin actul de credinţă a lui Abraham, legământul cu Dumnezeu şi locul unde a fost asezat Chivotul Legii în Templul din Ierusalim.

Sinagoga Neologa Sion este orientată spre Ierusalim, deci pe axa est-vest. Volumul cubic este surmontat de o amplă cupolă cu profil orientalizant, cu un traseu bulbar discret, ce pare că pluteşte deasupra acoperişului.  Efectul de plutire este datorat tamburului ritmat de şaisprezece ferestre ample ce au aspectul unor arcade încheiate cu arcuri semicirculare (în plin cintru).

In partea superioară a nişei dulapului Torei este amplasată o orgă. In timpul restaurării sinagogii a fost găsită o sticlă închisă ermetic ce conţinea un mesaj scris în 1878, din care spicuim:

…“între aceste ziduri să se ţină slujbe demne de religiozitatea pură şi de progres, din amvon să se ţină predici despre religia şi morala purificată de zgura sofismelor…”

Sinagoga neologă din Oradea poate fi pusă în relaţie cu Sinagoga din Nürnberg, ridicată în 1874 pe malul râului Pegnitz şi demolată în 1938, dar conceptul ei este mai modern datorită designului esenţializat.

In interior, decoraţia pictată este în întregime inspirată din stilul maur. Ea a fost executata de pictorul Horovitz Mor din Kosice. Ornamentele sunt strict geometrice, ele au ca motiv central Steaua lui David sau rozeta cu opt colţuri, precum şi infinite motive modulare repetitive. Acestea sunt pictate în armonii cromatice ce creează ritmuri vizuale rafinate. Dantelaria decorativă diminuează masivitatea zidurilor portante. Stâlpii de fontă ce despart navele ritmează şi ei spaţiul, conducând privirea spre nişa cu dulapul destinat păstrării sulurilor Torei.  Un grilaj de fier marca zona sacră.

Reabilitarea sinagogii s-a realizat în cadrul proiectului transfrontalier realizat de municipalitatea orădeană, promovarea turismului religios, care prevede valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea-Debrecen.  Obiectivele specifice au fost reabilitarea și reconversia funcţională a Sinagogii Neologe, introducerea ei în circuitul turistic național și internațional.

Sinagoga Neologa Sion